Nhật ký gái ế

Nhật ký gái ế

Sáng nhận một lúc 3 thiệp cưới. Tổ sư, cưới đéo gì cưới lắm thế không biết, toàn bọn chíp 95 – 96, khi chị

Đọc tiếp
Ly dị

Ly dị

Hôm nay chủ nhật. Đã thành cái nếp, hắn luôn coi chủ nhật là một ngày đặc biệt. Sáng nay dậy sớm hơn mọi khi,

Đọc tiếp
Gia sư

Gia sư

Hồi ấy đang học năm thú 3, đứa bạn cùng phòng nhường cho suất đi dạy thêm. Lớp có 3 đứa đang học 11. Là con giai

Đọc tiếp
Nghịch tử

Nghịch tử

Hắn có cái tên rất đẹp, Tầm Dương, nhưng bạn bè hay gọi lái là Tường Dâm, vì kể ra hắn cũng dâm thật. Không dâm

Đọc tiếp