Đời nhà Tây Hán, năm 206 tr.CN có viên quan tên là Huỳnh Hói, làm đến chức Lại Bộ Tả Thị lang, một chức quan đứng hàng thứ ba trong bộ Lại. Tuy bận việc triều chính nhưng Huỳnh vẫn khét tiếng đam mê tửu sắc, nhất là sau khi phế vợ cả, lập vợ bé lên hàng chính thất thì tiếng tăm của Huỳnh khiến quan lại trong triều lẫn dân chúng ai ai cũng biết đến. Nhưng lạ thay, kể từ khi cưới vợ trẻ, quan lộ của Huỳnh càng ngày càng sa sút. Mùa xuân năm 206 tr.CN Huỳnh bị xử phạt 69 roi vì tội vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của triều đình về những điều quan lại không được làm. Ấy là cái tội rất mơ hồ mà càng ngẫm người ta càng không hiểu rốt cuộc Huỳnh vi phạm điều gì. Bản thân Huỳnh cũng hoang mang vô độ. Thấy mình liên tục bị dính vào những chuyện thị phi, một hôm Huỳnh cưỡi trâu đến gặp Thái bộc tự thiếu khanh Trần Ấm để nhờ bói xem một quẻ. Trần Ấm hỏi tuổi tác xong, bấm đốt ngón tay một lúc, đoạn lẩm nhẩm. – Lạ nhỉ, người này tử vi có sao Tả Phù, Hữu Bật đóng ở cung Phu Thê, mọi sự không tốt, không xấu. Nhưng ta thấy hình như có vị thần nào đó đang án ngự ở cửa quan lộ, khiến đường công danh của ngươi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Huỳnh Hói dập đầu nói. – Bạch thầy! Xin thầy cho con biết tên của vị thần linh đó để con làm lễ giải hạn được không ạ? Chứ bấy lâu con khổ vì thị phi lắm rồi. Trần Ấm nói. – Ta chỉ thấy cái hình mờ mờ hiện lên, khi thì giống cái đầu rùa, lúc lại nhang nhác con trai trai, nên không rõ thần linh này tên thật là gì. Nếu ta đoán bừa sợ phạm húy, thần hành cho thì thân bại, danh liệt. Bây giờ ta chỉ cho một cách, đó là ngươi hay đến gặp lão thầy bói nhà ngay gần cổng chùa Tam Sư, may ra lão ta sẽ biết tên tuổi vị thần đang ám quẻ này. Được lời như cởi tấm lòng, Huỳnh Hói vái tạ rồi lập tức tìm đến nhà thầy bói. Bấm quẻ xong, thầy lấy bút lông vẽ một hình thù gì đó rất bí hiểm lên giấy dó, đoạn bảo Huỳnh cố đoán xem đó là hình gì. Huỳnh nhìn mãi, thấy mặt thần trông như con trai trai, bèn thành thật trả lời quả là không đoán ra cái gì cả. Xin thầy chỉ giáo để còn biết tên tuổi, đặng về lập bàn thờ làm lễ giải hạn. Thầy bói nhấp chén chè bồm, ghé miệng sát vào tai Huỳnh Hói, đoạn nói nhỏ. – Thần loz! Ngươi hiểu chưa, thần loz!