Blog vừa thêm tính năng thông báo bài viết mới dành cho tất cả bạn đọc. Đăng ký sử dụng dịch vụ này khi có bài viết mới, sẽ có thông báo gửi về trình duyệt, rất tiện lợi cho việc theo dõi bài viết mới trên Blog. Đăng ký bằng cách làm theo hình ảnh dưới :