Rể mới (part 1)

Rể mới (part 1)

Phần 1. Hôm nay nhà ngoại đón rể mới, chú rể (sắp cưới) sẽ từ huyện bên đi xe máy sang trình diện gia đình vợ

Đọc tiếp

Nhật ký cave

Xuân Thành ngày…tháng… Sáng tới giờ được mỗi 2 cuốc. Một thằng già, một thằng trộm chó Thằng già khoe với mình

Đọc tiếp