Tình xóm trọ

Làng Phùng Khoang, năm 200x. Dạo đó đi làm được mấy niên, thuê trọ ngay gần nhà thờ, chỗ cạnh vườn cây các cụ.

Đọc tiếp