Nhật ký cave

Xuân Thành ngày…tháng… Sáng tới giờ được mỗi 2 cuốc. Một thằng già, một thằng trộm chó Thằng già khoe với mình

Đọc tiếp

Tình xóm trọ

Làng Phùng Khoang, năm 200x. Dạo đó đi làm được mấy niên, thuê trọ ngay gần nhà thờ, chỗ cạnh vườn cây các cụ.

Đọc tiếp