Đi cưới vợ

Đi cưới vợ

ĐI CƯỚI VỢ Mấy năm trước, cũng vào tiết lạnh lạnh cuối năm như đêm nay, vào một buổi sáng khi trời còn chưa tỏ

Đọc tiếp
Tình cũ online

Tình cũ online

Ngồi cà phê, mở điện thoại ra thấy phây báo có tin nhắn. Hóa ra là của một người cũ. Anh khỏe không. Dạo này nổi

Đọc tiếp
Táo chầu trời

Táo chầu trời

Hăm ba tháng chạp âm lịch, Nam Tào hớt hải gọi điện cho Ngọc Hoàng. – Alo Hoàng hả! – Ờ, mà sao gọi trống

Đọc tiếp
Tôi đi đóng phim

Tôi đi đóng phim

Ấy là mùa hè đỏ lửa năm 1998. Tôi quên sao được buổi sáng trong veo năm ấy, khi đạo diễn Trần Lực tóc búi củ

Đọc tiếp
Ngáo

Ngáo

Về quê giỗ họ, bác cả níu tay dặn dò “Mi gặp thằng Tạch nếu tránh mặt được thì tốt, không tránh được thì

Đọc tiếp