Huy (Phần 2)

Huy (Phần 2)

  Học ở đây gần một tháng, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra mình sẽ chẳng thu được tí kiến thức nào cả. Đến

Đọc tiếp
Huy (Phần 1)

Huy (Phần 1)

Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi từng làm nhiều việc sau khi tốt nghiệp đại học: viết bảo phủi, trình dược viên, xin quảng

Đọc tiếp