Press ESC to close

0

Tình xóm trọ – Phần 2: Anh xi măng cạnh phòng

Phùng Khoang những năm đầu 200x vẫn chỉ là thẻo đất nửa phố, nửa làng. Nó như một thôn nữ chính hiệu  đang e ấp xỏ chân vào 2 ống quần bò và tập mặc áo 2 dây nhưng vẫn níu no giọng quê. Chỉ cách bờ hồ khoảng hơn chục cây, đường làng chiều chiều vẫn nghênh ngang cảnh lùa trâu về chuồng. Các…

Đọc tiếp